Επικοινωνία

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού

Κατερίνα Βαβυλώνη
Τηλ: 210-7721123
Email: vavyloni@central.ntua.gr
Δέσποινα Τσαουσίδου
Τηλ: 210-7721943
Email: dtsa@central.ntua.gr