Μητρώο Αξιολογητών Προτάσεων ΕΣΠΑ


Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται για τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει δημιουργηθεί ο παρών ιστότοπος για την καταχώριση των στοιχείων των μελών ΔΕΠ του ΕΜΠ που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο μητρώο ερευνητικού δυναμικού.


Για τη δήλωση συμμετοχής ή την επεξεργασία στοιχείων σας μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της αρχής πιστοποίησης του Κέντρου Δικτύων ΕΜΠ.